Tämä on Kouvolan Lyseon lukion ympäristöekologian kurssin blogi.
Koulun viralliset kotisivut löydät tästä linkistä ja opettajan henkilökohtaisen blogin täältä.perjantai 21. marraskuuta 2008

Olemmeko mainosten uhreja?

Tänään ilmestyneessä Suomen Luonto -lehdessä on jälleen julkaistu vuoden turhake. "Arvonimen" sai tällä kertaa pantiton juomapullo. Vaikka periaatteessa kaikki tällaiset muovipullot pitäisi ja voisi kierrättää, yhä on markkinoilla pantittomia pulloja, joissa myydään esimerkiksi mehuja ja lähdevettä.

Piakkoin valitaan myös vuoden vastamainos, jossa alkuperäisen mainoksen idea on käännetty päälaelleen, kuluttamisen vastaiseksi. Tänä vuonna myös yleisö pääsee äänestämään (25.11. asti) omaa suosikkiaan näistä hauskoista ja samalla vakavaan asiaan liittyvistä mainoksista. Kannattaa käydä äänestämässä tai ainakin muuten tutustumassa näihin mainoksiin Mainoskuplan ja Luonto-Liiton sivuilla. Ulkomaalaisia vastamainoksia bongaa esimerkiksi AdBustersin saitilta ja lisää suomalaista tuotantoa Voima-lehden galleriasta.

Perjantaina 28.11.2008 vietetään myös maailmanlaajuista Älä osta mitään -päivää, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota turhaan kuluttamiseen. Mainonnan harhakuvat -osio käsittelee (epä)todellisuutta (valhetodellisuutta) mainosten ja lehtien kansikuvien taustalla. Teemapäivään liittyvää musiikkia saa myös Telluksen tulevaisuus -bändin sivulta.
löydät esimerkiksi ÄOM-television, ajanvietettä (musiikkia, peli yms.), hyviä linkkejä ja ideamateriaaleja (mm. aineeton lahjalista vaikkapa joululahjavinkeiksi).

keskiviikko 19. marraskuuta 2008

Aalloista energiaa talteen

Arja Ranni kirjoitti Kouvolan Sanomissa 18.11.2008

Ensi kesänä Kotkan Mussaloon aiotaan asentaa ensimmäinen aaltovoimalan prototyyppi. Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää meren aaltoja energian tuotannossa. Vielä ei tiedetä tuleeko hankkeesta iso energiabisnes vai jääkö se kotitarvekäyttöön. Diplomi-insinööri Seppo Penttilä Aaltovoimaproktia vetävästä Ecowave Oy:sta kertoo, että suunniteltu laite ainakin toimii. Ecowave on perustettu tätä hanketta varten ja se sijaitsee Haminassa.

Hankkeen tavoitteena on asentaa ensimmäinen aaltovoimala Kotkan Mussalon sataman edustalle ensi kesäkuun loppuun mennessä. Laitteiston kehittelijät kertovat, että sillä on monia etuja esim. tuulivoimaan verrattuna. Se on pienempi, toimii pienessäkin aallokossa ja aaltovoimala on helppo ankkuroida vaikka lähelle rantaa. Veden ominaisuuksien hyödyntäminen on laitteen ensi periaate.

Kuusankoskelaisen keksijä diplomi-insinöörin Seppo Ryynäsen keksimä vesivoiman energiaksi muuntava aaltoturbiini on saannut kiinnostusta myös maailmalla. Monia koelaitteistoja on kehitelty, mutta kukaan ei vielä ole tehnyt läpimurtoa.

Olisi aika hienoa jos Suomi ehtisi ensimmäisenä tuoda markkinoille uuden energiantuotto tavan. Kaiken lisäksi uutisen mukaan laitteistosta annetaan melko hyvä kuva, se toimii hyvin ja sen energiantuotto on ympäristöystävällistä.

perjantai 14. marraskuuta 2008

Vanhankaupunginlahden ahvenista on löydetty eniten tinamyrkkyä Suomessa

Antti Pilke kirjoitti Helsingin Sanomissa 14.11.2008

Vanhankaupungin edustalta on löydetty suuria pitoisuuksia orgaanisia tinayhdisteitä. Elintarvikevirasto Evira on tehnyt tutkimuksen, jonka mukaan lahti on Suomen meri, - ja järvialueista tinayhdisteiden pahiten turmelema. Tina on päässyt vesistöön laivojen ja veneiden pohjamaalista, jota käytetään levien ja pieneliöiden kasvua vastaan. Tämän pohjamaalinkäyttö kiellettiin EU-maihin rekisteröidyissä laivoissa vuoden alussa. Tosin se ei välttämättä heti pienennä tinan määrää vedessä.

Ahvenet sisältävät keskimäärin 181 mikrogrammaa per kilo tinayhdisteitä. Vanhoissa ja suurissa ahvenissa tinapitoisuus oli jopa 500 mikrogrammaa kilossa kalaa. Kalojen elinympäristö vaikuttaa myös tinan määrään sillä kauempana satamasta tinayhdisteitä on vähemmän. Satama, vanha jätelaitos lahden reunalla, vedenpuhdistamo ja kaatopaikka lisäävät tinan määrää rannassa.

Tinayhdisteitä sisältävän kalan syönti vaikuttaa luultavasti elimistön vastustuskykyyn heikentävästi, mutta siitä ei ole varmaa tietoa. Kaloille tina aiheuttaa hormonitoiminnan häiriöitä.

Eviran Hallikaisen mukaan oli hämmästyttävää, että tinapitoisuuksia löytyi myös puhtaina pidetyistä vesistöistä, kuten Östersundomin yläpuolelta Sipoosta.

Toivottavasti tinapitoisuudet lähtevät laskuun kiellon seurauksena, jotta tuonkin alueen ahvenia voidaan jatkossa huoleti syödä. Onneksi kuitenkin tinayhdisteet eivät ole levinneet rannasta kovin voimakkaasti ulapalle, jolloin niiden esiintyvyys ei ole niin laajaa ja ahvenilla on mahdollisuus uida "puhtaammille vesille."

maanantai 10. marraskuuta 2008

Suomen vesistöt saivat pelastussuunnitelman

Suomen vesistöjen tilaa ollaan tulevaisuudessa kohentamassa. Vesistöjen
hoitosuunnitelmilla parannetaan noin puolia Suomen vesistä. Tavoitteena on selvittää vesistön tila, kuormitus ja keino tilanteen kohentamiseksi, sekä pysäyttää veden laadun huononemista. Tämän pitäisi tapahtua 2015 mennessä.

Kuitenkin suurin osa Suomen järvistä ja joista on hyvän ja jatkuvan suojelun ansiosta kunnossa, mutta noin vajaa kolmannesosa järvistä on huonokuntoisia. Myös puolet jokivesistä sekä vähän yli puolet rannikkovesistä osallistuu tähän vesistöjen pelastussuunnitelmaan. Suunnitelmien onnistuessa niiden ekologinen tila paranee huomattavasti.

Vesistöihin kohdistuneita vahinkoja ei pystytä hävittämään nopeasti pitkän kuormitusajan takia. Joten kolmasosa huonossa kunnossa olevista vesistä, saadaan hyväkuntoisiksi vasta vuoden 2015 jälkeen.

Tehokkaampaa ja parempaa hoitoa vaativat maatalouden pilaamat vedet. Maatalouksille olisi siis tärkeää lannoitteiden optimaalinen käyttö, viljelymaiden talviaikainen kasvipeite, suojavyöhykkeet sekä kosteikot. Muun muassa näiden avulla vesistöjen rehevöitymistä voitaisiin vähentää.

Hajakuormituksen ravinnepäästöjä on rehevöitymisen torjumiseksi erityisesti vähennettävä. Haja-asutuksien jätevesihuolloissa olisi tehostettava jätevedenpuhdistukseen kiinteistökohtaisesti.

Mielestäni tämä on hyvä uutinen Suomen vesistöjen kannalta, sillä osa Suomen vesistä on pahasti rehevöityneitä tai saastuneita, esimerkiksi Kymijoki. Myös lukuisat uimavesistöt sisältävät paljon levää, joka estää niissä uimisen. Muun muassa näiden takia vesistöt olisi hyvä saada puhdistettua.

Lähde: Yle, ympäristö

tiistai 4. marraskuuta 2008

Venäjän energiatehokkuus paranee tehottomasti

Mirja Sipinen kirjoitti Kouvolan Sanomissa 4.marraskuuta 2008.

Venäjän johto havahtuu n. 10 vuoden välein parantamaan maan energiatehokkuutta ja nyt energiatehokkuus on taas kiinnostushuipussaan. Maan presidentti Dmitri Medvedev on julistanut energiatehokkuus kampanjan, jonka tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä 40% vuoteen 2020 mennessä. Haaste on kova, mutta tärkeä, koska Venäjä on yksi maailmaan energiatehottomimmista maista.

Cenefi - Venäjän energiatehokkuuden tutkimuskeskus - arvioi, että n. 154 milj. öljytonnin verran vuodessa, olisi mahdollisuus säästää energiaa , jos Venäjä tehostaisi energiatoimiaan. Energiatehottomuuteen vaikuttavat useat eri syyt, ja tärkeimmät tehostamiskohteet olisivat energian tuotannossa ja siirrossa. Parannettavaa löytyy myös venäläisten arkisesta energiankulutuksesta. Ihmisten pitäisi myös saada konkreettista hyötyä mm. energiaa säästävistä ratkaisuista, mikä kannustaisi säästäväisyyteen.

Mielestäni on hyvä, että Venäjä on jälleen alkanut miettiä energiantuotanto asioita, toivottavasti tällä kertaa tuloksellisesti. Tärkeää olisi panostaa siihen, että kansalaiset kokisivat konkreettisesti hyödyn ostaessaan vaikka energialuokaltaan paremman pesukoneen. Pienillä teoilla noin suuressa maassa saataisiin paljon aikaan.

sunnuntai 2. marraskuuta 2008

Kaakkois-Suomen pintavesien kunnostus kestää

Kouvolan Sanomat kirjoitti 31. lokakuuta Kaakkois-Suomen vesistöjen kunnosta.

Eu:n laajuisena tavoitteena vesihoidolla on kaikkien pintavesien hyvä ekologinen tila vuoteen 2015 mennessä. Myös pohjavesien kemiallinen ja määrällinen tila halutaan pitää kunnossa. Jotta nämä tavoitteet voitaisiin turvata on Suomen vesienhoitoalueille laadittu ehdotukset vesienhoitosuunnitelmista.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen hydrologi Taina Ihaksi kertoo, että Salpausselän pohjoispuolella vesistöjen kunto on varsin hyvä, mutta eteläpuoli kaipaa toimenpiteitä. Erityisesti maatalous aiheuttaa eteläpuolisten vesistöjen kuormitusta. Toimenpiteitä on tehtävä myös metsäteollisuuden, yhdyskuntajätevesien, haja-asutuksen, turvetuotannon ja metsätalouden aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi. Joissain vesistöissä huonontavat tekijät vaihtelevat niin paljon, ettei toimivaa patenttiratkaisua löydy. Ihaksi jatkaa vielä, että keinot täytyy valita tapauksen mukaan ja joidenkin vesistöjen parantaminen tarvitsee myös kunnostustoimenpiteitä.

Vaikka kaikki mahdolliset toimenpiteet suoritettaisiin, aika vuoteen 2015 mennessä ei riitä kunnostamaan kaikkia vesialuieta, etenkin jos tarvitaan laajoja sisäkuormitusta vähentäviä ja rakenteellisia toimenpiteitä. Niinpä jatkoaikaa on esitetty muutamille vesistöille, joista meitä lähimpänä mainittakoon Kymijoki, pohjassa olevien haitallisten sedimenttien takia. Lehtiartikkelissa kerrotaan vielä, että kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa julkaistuun vesienhoitosuunnitelmaan.

Mielestäni on hyvä, että tällaisia toimenpiteitä on lähdetty ajamaan. Jos vesistöjen kuntoon ei kiinnitetä mitään huomiota on lähes varmaa, ettei niiden tila ainakaan parane - todennäköisesti huononee samaa tahtia kuin tähänkin asti. Vesistöjä tarvitaan ja etenkin puhtaita sellaisia, jotta ekosysteemit ja ravintoketjut toimivat oikealla tavalla. Yhden vesistön saastuminen vaikuttaa yleensä laajemmalle alalle aikojen kuluessa. Esim. purot vievät saasteita vesistöstä toiseen ja näin ollen yhä uudet vesistöt saastuvat. Kun kaikkien vesistöjen tila saadaan kuntoon ja varmistetaan, ettei uhkaavia tekijöitä ole lähipiirissä, on kaikkien vesistöjen tila paremmin turvattu. Jokainen voi ajatella tätä käytännöntasolla vaikka siten, että tuskin kukaan tahtoo kesämökillä kuumana päivänä pulahtaa järveen, jonka pohjaan koskeminen on vaarallista, pohjassa majailevien myrkyllisten aineiden vuoksi.

keskiviikko 29. lokakuuta 2008

Kiinan kasvihuonepäästöt ennätystasolla

Kiina on ensimmäisen kerran ilmoittanut itse nousseen Yhdysvaltojen tasolle hiilidioksidi päästöissä. Kiinan Kansallisen kehitys- ja uudistuskomission varajohtaja Xie Zhenhua ilmoitti, että Kiinan päästöt ovat samaa luokkaa kuin Yhdysvalloissa, mikä on suurin kasvihuonekaasuja tuottava valtio.

Komission julkaiseman raportin mukaan Kiina ei lähitulevaisuudessa pysty vähentämään hiilidioksidipäästöjään, koska Kiinan energiantuotanto on riippuvainen hiilen poltosta. Sekä Kiinan tuotannon rakennetta ei kyetä muuttamaan tarpeeksi nopeasti.

Ilmaston lämpeneminen on lisännyt Kiinassa sään ääri-ilmiöitä, se on nostanut lämpötiloja, sekä kasvattanut sademääriä. Kiinassa koettiin 21 peräkkäistä lämmintä talvea vuosien 1986 - 2007 välillä.

Tutkijat ovat jo ennen tätä arvioineet Kiinan maailman suurimmaksi kasvihuonekaasujen tuottajaksi, mutta tämä on ensimmäinen kerta kun Kiina itse ilmoittaa asiasta. Kiina ei ole 14 vuoteen kommentoinut asiaa tai julkaissut päästötilastoja.

Kiinan olisi pakko muuttaa tuotannossa käytettäviä raaka-aineita mahdollisimman nopeasti. Jos Kiina jatkaa tätä rataa, niin ilmastonlämpeneminen nopeutuu ennestään hetki hetkeltä. Ja se taas vaikuttaa maailman laajuisesti ympäri maailmaa, esim. jäätiköihin ja kaikkiin luonnonvaroihin mitkä ovat häviämässä maapallolta.

Lähde: Yle, ympäristö

torstai 23. lokakuuta 2008

Operaatio Maa

Tv-kanava Nelonen ja Maailman luonnonsäätiö WWF ovat aloittaneet yhteisen Operaatio Maa -kampanjan ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Tavoitteena on kerätä miljoona euroa eri puolille maapalloa ilmastonmuutosta hidastaviin hankkeisiin. Lisätietoa Operaatio Maa -hankkeesta löytyy sivulta http://www.nelonen.fi/operaatiomaa/.

Kampanjaan liittyy myös televisio-ohjelmia, jotka näkyvät Nelosella tiistaisin alkaen 11. marraskuuta kello 20.00. Ohjelmissa vakava asia ja viihde on yhdistetty. Julkkikset pyörittävät omia projektejaan ilmastonmuutoksen hidastamiseksi:

69Eyes-yhtyeen Jyrki ja Jussi: Pirates of the Baltic Sea

Duudsonit: Operaatio Pökäle - Maailman pelastaminen on vain pökäleen päässä

Erja Häkkinen ja Matti Syrjä: Ivovon Voima

keskiviikko 22. lokakuuta 2008

Andien jäätiköt sulavat silmissä

Etelä-Amerikassa Andien vuoristossa jäätiköt ovat pian historiaa. Esimerkiksi Boliviassa Chacaltayn jäätikön arvioidaan häviävän kokonaan seuraavan kahden vuoden aikana. Noin 60 vuotta sitten jää ja lumi peittivät 220 neliökilometriä ja nyt jäljellä on enää pieniä läikkiä siellä täällä.


Belgialaisen Louvainin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan Bolivia, Peru ja Ecuador kuuluvat viiden pahiten ilmastonmuutoksesta kärsivän maan joukkoon. Kun jää sulaa korkealla vuoristossa, vuoristomaiden vedensaanti ja energiatalous järkkyvät. Andimaiden valtaosa energiantuotannosta perustuu vuorilla alkunsa saaviin virtaaviin jokiin.


Andimaat aiheuttavat 2,5 prosenttia maailman päästöistä ja OECD-maat, sekä Intia, Kiina ja Venäjä aiheuttavat 83,5 prosenttia maailman päästöistä. Jäätiköiden sulamisen lisäksi lämpötilan nousu aiheuttaa luonnonkatastrofeja etenkin Boliviassa ja Perussa. Myrskyt ja mutavyöryt ovat todella kohtalokkaita vuoristoalueilla, joilla asuvat valtaosa maanosan köyhistä ihmisistä.


Venäjän ja muiden "supersaastuttajien" päästöt on pakko saada jollain tavalla laskemaan, jotta kaikki maailman jäätiköt eivät sulaisi. Alueet joilla on mutavyöryvaara mielestäni pitäisi evakoida tai jotenkin edes yrittää estää mutavyöryn syntyminen.


Lähde: Helsingin Sanomat 19.10.2008

torstai 9. lokakuuta 2008

Turkis, "varsin vihreä tuote"

Ministeri Vanhasen turkisalan vuotuisessa nahkanäyttelyssä pitämän puheen ilmausta, jonka mukaan turkis olisi "varsin vihreä tuote" on hämmästelty eläinsujelijoiden keskuudessa. Väittämällä Vanhanen viittasi turkisten oletettuun ympäristöystävällisyyteen. Animalia kuitenkin muistuttaa ettei turkisten tuotanto ole ympäristön eikä myöskään eläinten hyvinvoinnin kannalta kestävää, koska ne vaativat paljon energiaa, aiheuttavat paljon päästöjä ja näin ollen myös kiihdyttävät ilmastonmuutosta.
Arvion mukaan kettuturkki vie väh. 18 kertaa enemmän ja minkkiturkki väh. 47 kertaa enemmän energiaa kuin tekoturkki.

Suomessa yhteenlasketut typpipäästöt sekä fosforipäästöt merkitsevät sitä, että turkiseläinhäkkien alle kertyvä lanta- ja virtsamäärä vastaa 1,2 miljoonan ihmisen puhdistamattomien jätevesien sisältämää uloste- ja virtsamäärää. Turkistarhojen päästöt ovatkin tuhonneet jo muutamia pohjavesiä joillakin paikkakunnilla. Nykyään vanhat tarhat pyritään siirtämään muualle tärkeiltä pohjavesialueilta tai muilta vedenhankintaan sopivilta alueilta, turkistarhoja ei saa enää myöskään perustaa pohjavesialuille.
Häkkien alle kertyvästä lannasta sekä virtsasta vapautuu myiden päästöjen lisäksi myös ammoniakkia, joka aiheuttaa tarhojen lähistöllä puustovaurioita erityisesti havupuihin.

Suomessa sähkönkulutuksen kasvulle asetetaan yläraja

Hallitus on tehnyt päätöksen ilmasto- ja energiastaretegiasta. Sen mukaan sähkönkulutus saa kasvaa 10% vuoteen 2020 mennessä. Lähes kaikki sähkön käytön kasvu menee teollisuudelle ja kodit asetetaan säästölinjalle. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen kommentoi tämän syyksi sen, että halutaan varmistaa suomalaisen teollisuuden kasvu kotimaassa.

Yhtälöä vaikeuttaa se, että Suomi pyrkii samaan aikaan omavaraisuuteen sähköntuotannossa, nyt tuontisähkön osuus on 10-15% sähkönkulutuksesta. Vielä yhdestä ydinvoimalasta tehdään päätös tällä vaalikaudella, kommentoi Pekkarinen.

lähde: YLE Uutiset

Kasviskekkerit

Keskiviikkona 1.10 vietettiin kansainvälistä kasvisruokapäivää. Animalia oli mukana järjestämässä neljättä kertaa vietettäviä Kasvisruokakekkereitä. Kasviskekkereillä oli tarkoitus tutustua vegaanisiin kasvisruokiin ja esitellä kasvisruuan monipuolisuutta.. Tarjolla oli monenlaisia kasvisruokia salaateista kakkuihin.
Helsingin tapahtuman järjestivät Animalia ja sen opiskelijaryhmä, Eläinoikeusyhdistys Fauna, Helsingin yliopiston Maan ystävät, Oikeutta eläimille, Vegaaniliitto sekä Vegaaniurheilijat. Turussa tapahtuma järjestetään 2.11.2008 Cygnaeuksen koulussa.

Kasviskekkerit ovat kasvattaneet suosiotaan vuosi vuodelta. Viime vuonna Helsingissä oli lähes 500 vierailijaa. Tapahtuma on suunnattu erityisesti sekasyöjille. Parhaat reseptit pystyy viedä myös kotiinsa. Tarjolla on myöskin materiaalia veganismin vaikutuksista ympäristöön, terveyteen ja eläinten oikeuksiin. Kasvisruokaan siirtyminen vaikuttaa myöskin ilmastonmuutokseen: karjatalous aiheuttaa maailmanlaajuisesti jopa enemmän päästöjä kuin liikenne.

Lisätietoja ja kuvia kekkereistä ja kasvisruuasta löytyy osoitteesta www.kasviskekkerit.net

Vähennä sähkönkulutusta uudella näppiksellä

Sähkön hinta taitaa olla nousussa kokoajan ja pienetkin sähköä säästävät ideat ovat paikallaan. Nyt on tullut brittiläiseen internet puotiin energiaa säästävä näppäimistö Dynamo Green. Samalla kun kirjoittelet, niin näppäimistö muuttaa näppäilystä syntyvän energian sähköksi. Syntynyttä energiaa voidaan sitten käyttää tietokoneen virtana ja näin ollen vähentää sähkönkulutusta.

Kyllähän tuommoiset olisivat ihan mukavia täällä koulussakin, mutta valitettavasti näppäimistön hinta on melko suolainen 75€ eli ei varmastikkaan ihan heti täällä koulussa nähdä.http://www.ubergizmo.com/15/archives/2008/04/dynamo_green_keyboard.html

tiistai 7. lokakuuta 2008

Puulämmitys saastuttaa yhtä paljon kuin liikenne

YLE uutisoi Kuopion yliopiston Jarkko Tissarin tutkimuksista, joissa on selvinnyt, että erityyppiset takat ja lämmityspömpelit tuottavat pienhiukkasia eri määriä. Pahimmiksi ilman saastuttajiksi paljastuivat kiukaat ja varaavat takat (Varaava takka=Takka, jossa savu ja kuuma ilma kiertävät takan sisässä lämmittäen takan kiviä ja muuria.)
Vähiten hiukkasia syntyi pelletin poltossa.

Tämän tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa polttotekniikoiden parantamisessa sekä EU:n päästöjen vähentämis pyrkimysten saavuttamiseksi. Vielä puun polttoa ei olla rajoittamassa.

Sademetsien tuhoutuminen

Brasilian sademetsä alueet tuhoutuvat ennätys vauhtia. Nykyinen sademetsä alue pienenee kaksinkertaisella nopeudella. Viranomaisten mukaan elokuun aikana tuhottiin 756 neliökilometriä sademetsää kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 230 neliökilometriä. Suurimpana syynä sademetsien hävittämiseen pidetään ruuan hinnan nousua, mikä on ajanut maanviljelijät laittomiin hakkuisiin turvatakseen elinkeinonsa.

Brasilian hallitus on tunnustanut olevansa yksi maan pahimpia sademetsien hävittäjiä. Hallituksen " Maareformi-instituutti Incra" on jakanut maata köyhille brasilialaisille samalla tuhoten yli 2200 neliökilometriä sademetsää. Nyt hallitus on kuitenkin ryhtymässä vastatoimiin, sillä se on esitellyt suunnitelman edistääkseen sademetsien suojelua. Aikomuksena on esimerkiksi perustaa armeija "ympäristöpoliiseja" valvomaan hakkuita.

Lähde: YLE uutiset (ympäristö)

Skootterit turmelee Suomen luonnon (ja nuorison)!

Viime vuosina skootterit ja erilaiset mopot ovat yleistyneet huolettavassa määrin Suomen nuorison keskuudessa. Mielestäni mopokortin ikärajaa tulisi nostaa huomattavasti - kyllähän nuoret ihmiset voivat liikkua vaikka kävellen tai pyörällä, se kun on terveellistäkin! Nämä paholaisen pienet bensasyöpöt saastuttavat isänmaatamme nuorison huviajellessa ympäriinsä.
Ottakaa skootterit pois ja laittakaa lapset töihin!

PS: Myös internet ja energiajuomat pitäisi kieltää.

eläimet viihteen tuotteina

Katsoin viikonloppuna Suomen Pelkokerroin sarjaa ja myös minun mielestäni eläimiä käytetään siinä väärin ja kuin joitakin esineitä. Eläinten törkeä väärinkäyttö ihmisten pelotteluun ja pelkojen kohtaamiseen on väärin, ja sen takia Pelkokerroin pitäisi mielestäni toteuttaa ilman eläimiä. Edellisessä tekstissä mainittiin että eläin puree helposti ihmistä ollessaan vieraissa oloissa ja olen tästä samaa mieltä. Sen takia ihmisten on mielestäni turha ihmetellä eläinten reagointia ja puremistä sekä muita puolustuskeinoja.

Eläinten oikeudet ovat mielestäni yksi pahimpia vääryyksiä maailmassa, ja niihin pitäisikin keskittää enemmän energiaa ja toimintaa. Nisäkkäiden uhanalaisuus on huolestuttavaa, sillä neljäsosa maailman nisäkäslajeista on uhanalaisia, mikä mahdollistaa sen, että monet arvokkaat lajit voivat kuolla sukupuuttoon. Tämän takia mielestäni eläimiä ja eläinlajeja pitäisi vaalia ja kunnioittaa, ei käyttää viihteen tuottamiseen!

Tv-ohjelmat eläinten kannalta

Mielestäni nykyiset tv-ohjelmat käyttävät eläimiä häikäilemättömästi viihdetuotteina. Tästä hyvä esimerkki on Suomen Pelkokerroin, jossa on jokaisessa jaksossa lukuisia eläimiä. Eläimet sullotaan ihmisten sekaan pieniin tiloihin, jotka eivät ole eläimille soveltuvia. Edes eläintarhojen eläimet eivät ole tottuneet menemään ahtaisiin tiloihin lajitovereidensa kanssa, johon tulee niiden lisäksi ihminen. On aivan selvää, että eläimet reagoivat tilanteisiin esimerkiksi puremalla ihmistä.

Eläinten viihdekäyttöön pitäisi mielestäni puuttua, kuten myöskin muihin eläinsuojelu rikoksiin. Rangaistuksia olisi kovennettava ja niitä olisi myös seurattava, jotta ne toteutuisivat. Nykyisin saatavat eläintenpitokiellot ovat aivan liian helppoja kieltoja rikkoa, koska kukaan ei seuraa rikoksen tehnyttä ihmistä.

Toivon ja haluan, että nyky-yhteiskunta tulisi puuttumaan eläinten oikeuksiin tiukemmalla otteella ja olemaan valmis konkreettisiin toimiin, jotta eläinten asema paranisi!

maanantai 6. lokakuuta 2008

Miten voisit säästää energiaa?

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista energiansäästöviikkoa. Hyviä energiansäästövinkkejä ja muuta mielenkiintoista energia-asiaa löydät esimerkiksi seuraavilta sivuilta:

http://www.energianeuvoja.fi

http://www.tts.fi/kodinenergiaopas/

http://www.kssenergia.fi/energiaviikko/

http://www.energiaasuomessa.net

Mitkä ovat mielestäsi helpoimmat tavat energian säästämiseksi? Miten itse voisit säästää energiaa?

Pistä mielipiteesi kommenttina tähän viestiin. Kiitos!