Tämä on Kouvolan Lyseon lukion ympäristöekologian kurssin blogi.
Koulun viralliset kotisivut löydät tästä linkistä ja opettajan henkilökohtaisen blogin täältä.Testit ja pelit

1) Ilmastovisa

Testaa tietämyksesi ilmastonmuutoksesta Ilmasto-oppaan tietovisassa.

2) Ilmasto muuttuu - muutu sinäkin

Testaa elintapojesi vaikutus ympäristöön. Kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä tuotat vuodessa ja montako maapalloa tarvittaisiin elintapojesi tyydyttämiseen, jos kaikki maapallon ihmiset eläisivät samalla elintasolla kuin sinä?

3) Smog City 2

Vaikka Smog City 2 on kuvitteellinen paikka, sen epäpuhtauksien päästöt ovat samankaltaisia kuin monissa suurissa kaupungeissa Yhdysvalloissa. Smog Cityn ilmanlaatua simuloitaessa otetaan huomion sekä ihmisten toiminnot (esim. teollisuus ja liikenne) että luonnon tekijät, jotka vaikuttavat haitallisiin alailmakehän otsonin ja pienhiukkasten määriin.

Jokainen simulaatio edustaa yhtä päivää. Aamulla ilman laatu on yleensä hyvä. Tunti tunnilta epäpuhtauksien määrä kasvaa. Malli ottaa huomioon ihmisten toimintojen vaihtelut kuten aamun ja illan ruuhka-ajat. Pitoisuuksiin vaikuttavat päästöjen liikkuminen, sekoittuminen ja laimentuminen, joihin taas vaikuttavat sääolosuhteet (esim. tuulen nopeus, auringonvalo ja lämpötila). Tietokonemalli ottaa huomioon nämä meteorologiset tekijät, jotka vaikuttavat otsonin ja pienhiukkasten määrää sääteleviin kemiallisiin reaktioihin.


Pelin kehittämistä varten tehtiin tietokoneilla 18 900 malliajoa, joissa selviteltiin sään, väestön, päästötasojen, eri energiamuotojen (polttoaineiden) ja ilmanlaadun välisiä suhteita Smog Cityssa. Mallissa käytetään 86 kemiallista reaktiota ja 43 kemiallista yhdistettä (34 kaasua ja 9 hiukkastyyppiä), joiden avulla simuloidaan otsonin ja pienhiukkasten muodostumista ja tuhoutumista Smog Cityn ilmakehässä.


Tekniset vaatimukset: mieluiten Flash Player 9.0 tai uudempi, resoluutiosuositus 1024 x 768 tai suurempi


Pelin kulku:


Valitse "Save Smog City 2 from Ozone" (= pelasta Smog City otsonilta), "Save Smog City 2 from Particle Pollution" (= pelasta Smog City hiukkaspäästöiltä) tai "Create Your Own Smog City 2 Experience" (= luo oma Smog City -koe).


Pienennä ”Save Smog City 2” -ohje kuvan yläreunasta oikean yläkulman miinuksesta.


Tarkkaile Smog Cityn infotaululta lämpötilaa fahrenheitasteina (TEMP) ja ilmanlaatuindeksiä (AQI).

Tarkkaile myös oikean alalaidan kuvaa, jossa on esitettynä pienhiukkasten ja otsonin määrän vaihtelu vuorokauden aikana. Diagrammin alapuolella on myös terveysvaroitus.

Päivän säätila vaikuttaa oleellisesti otsonin ja pienhiukkasten määriin. Alailmakehän haitallista otsonia on eniten kesällä, kun on korkea lämpötila, heikko tuuli ja paljon auringonvaloa. Voit säätää vasemman reunan liukuvalikosta sääolosuhteita: pilvisyys, pintainversio (alailmakehän jäähtyminen heikkotuulisessa tilanteessa, jolloin normaalista poiketen lämpötila nousee ylemmäksi mentäessä), tuuli, lämpötila (30-110 fahrenheitastetta eli celsiusasteina -18 - +43).


Voit säätää liukuvalijosta myös väestömäärää (lähes nollasta kahteen miljoonaan) sekä päästölähteitä: energia, tieliikenne, muu liikenne, kulutustavarat (hiuslakka, maalit, tinneri, liimat, bensiini), teollisuus.


Vasemman alareunan Reset-painikkeesta saat palautettua pelin alussa olleet oletusasetukset. Vieressä olevasta Random events -painikkeesta voit kytkeä päälle tai pois ajoittain tapahtuvat satunnaiset ilmiöt (maastopalot ja pölymyrskyt).

Muuta yhtä tekijää kerrallaan. Miten ja miksi alailmakehän otsonin määrä, pienhiukkasten määrä, terveysolosuhteet, lämpötila ja ilmanlaatuindeksi muuttuvat?


Palauta sen jälkeen oletusasetukset Reset-painikkeella. Muuta sen jälkeen toista tekijää ja tarkkaile nyt tämän tekijän vaikutuksia.


Mihin aikaan vuorokaudesta ilmanlaatu on huonoin ja miksi? Löytyykö jokin tai joitakin tekijöitä, joilla on selvästi muita suurempi vaikutus? Miten päästömääriin olisi tämän perusteella parasta yrittää vaikuttaa?


4) The Clim`Way -kaupunginhallintapeli

The Clim`Way on kaupunginhallintapeli. Pelaajan tehtävänä on kehittää kaupunkia ja sen ympäristöä kohti vähäpäästöisempää tulevaisuutta tekemällä resurssien puitteissa erilaisia ratkaisuja julkishallinnon, teollisuuden ja kansalaisten parissa. Peli tarjoaa suuren määrän vaikutukseltaan ja hinnaltaan erilaisia toimintatapoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tekniset vaatimukset: Flash Player 8.0 tai uudempi, Adobe Acrobat Reader, resoluutiosuositus 1024 x 768

Tavoite: Tavoitteena on 50 vuoden aikana (alkaen vuodesta 2008 ja päättyen vuoteen 2058) päästä 115 000 asukkaan kaupungissa Ranskan valtion omien tavoitteiden mukaisiin päämääriin
-energiankulutuksen vähentäminen 40 %
-uusiutuvien energiamuotojen lisääminen 60 %
-kasvihuonekaasujen (GHG) vähentäminen 75 %
-sopeutuminen eli adaptaatio ilmastonmuutokseen

Energia ilmoitetaan ekvivalenttiöljytonneina. Lähtötilanteessa kaupungin energiankulutus on 2,8 ekvivalenttiöljytonnia per asukas, yhteensä 331 907 ekvivalenttiöljytonnia vuodessa. Kasvihuonekaasujen (GHG) päästöt ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina. Lähtötilanteessa kaupungin kasvihuonekaasupäästöt ovat 7,5 tonnia per asukas, yhteensä 865 456 tonnia vuodessa. Lähtötilanne vastaa Ranskan todellisuutta. Oletuksena on, että ilman toimenpiteitä energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt kasvavat.

Pelin kulku:

Valitse Play > Continue. Vaihda tarvittaessa koko näyttöön näppäimellä F11. Voit liikkua maisemassa käyttämällä näytön alalaidan nuolia.

OPTIONS = äänet päälle, pelivinkit, pelin tallentaminen

OBJECTIVES = katso tavoitteet ja seuraa tavoitteiden etenemistä

CLIM STATS = seuraa tavoitteiden etenemistä tarkemmin diagrammeina

DIRECT ACCESS = pääset suoraan säätämään eri toimintoja (vaihtoehtoisesti voit klikkailla toimintoja kuvamaisemasta)

Kun haluat säätää jotakin toimintoa, valitse toiminto (Action) ja talleta muutos (Realize the action). Jotkin toimminnot voi aloittaa heti, mutta niiden toteutus vaatii useita vuosia, jolloin tallentamisen jälkeen tulee ilmoitus ”Action in progress” (Action feasible = toiminto toteutettavissa heti, Conditional = muita toimintoja pitää tehdä ensin, Not enough points, Action superseded = olet tehnyt jo tehokkaampia toimenpiteitä tai toimenpide ei ole enää kannattava).

FINISH THE TURN = vaihda seuraavaan vuoteen

PA = julkishallinto

EP = teollisuus, yritykset

CP = kansalaiset

GHG = kasvihuonekaasut

5) Lisää pelejä Biologian ja maantieteen kiehtovassa maailmassa

Lisätehtävä

Tutustu ilmastonmuutosaiheisiin teksteihin osoitteessa http://biologi-jari.blogspot.fi.