Tämä on Kouvolan Lyseon lukion ympäristöekologian kurssin blogi.
Koulun viralliset kotisivut löydät tästä linkistä ja opettajan henkilökohtaisen blogin täältä.torstai 15. lokakuuta 2009

Pienistä puroista modostuu suuri joki...

Kun nyt on kerta blogiteemapäivä ja sen aiheena ilmastonmuutos, niin voisi kirjoittaa jotain siitä aiheesta. Monet ajattelevat, että ilmastonmuutos johtuu ainoastaan isoista tekijöistä, kuten esimerkiksi ydinvoimaloista tai muusta raskasteollisuudesta. Usein jää kuitenkin huomioimatta, että yksittäisen ihmisen jokapäiväiset valinnat vaikuttavat suuresti siihen, mihin maan olot ovat tulevaisuudessa menossa.

Tässä on esimerrkejä asioista, joita jokainen lukiolainen voisi harkita päivittäin:

-Pyörällä/kävellen vai mopolla?
-Erilaiset ostokset (tarvitseeko kyseistä asiaa välttämättä) +katsoo minkälaisia tuotteita suosii.
-Omien jätteiden lajittelu.
-Valojen käyttö kotona.
-Suihku vai kylpyammeessa kylpeminen?

Näitä asioita on todella monia, joita jokainen voi itsekseen harkita ja toteuttaa. Pidetään siis mielessä jokainen meistä vaikuttaa osaltaan ympäristöömme!

1 kommentti:

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Kiitos hyvistä vinkeistäsi, miten jokainen voisi estää ilmastonmuutosta.

Yksi tarkennus tekstiisi. Kirjoitat ihmisten ajattelevan ilmastonmuutoksen johtuvan vain ydinvoimasta ym. isoista tekijöistä.

Ydinvoima on kuitenkin merkittävä keino estää ilmastonmuutosta. Ydinvoimalan käytöstä ei synny lainkaan hiilidioksidia eikä muitakaan kasvihuonekaasuja.

Vuoden 2006 alussa maapallolla oli käytössä 443 ydinreaktoria, joilla tuotetaan noin 16 % maailman kaikesta sähköstä. Näin ilmakehään pääsee joka vuosi 2,3 miljardia tonnia vähemmän hiilidioksidia kuin pääsisi ilman ydinvoimaa (tämä vastaa noin kolmasosaa kaikista sähköntuotannon päästöistä). Suomessa ydinvoima vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 miljoonaa tonnia vuodessa.

Ydinvoiman avulla saadaan Suomessakin korvattua erityisesti haitallisen kivihiilen käyttöä sekä energian tuontia. Siksi monet kannattavat ydinvoimaa erinomaisena keinona estää ilmastonmuutosta.

Toisaalta vastustajat muistuttavat ydinvoiman muista vaaroista, esimerkiksi onnettomuusmahdollisuudesta ja pitkäikäisistä jätteistä. Lisäksi ongelmana pidetään joskus myös sitä, että ydinvoima tuottaa halpaa sähköä. Halpa sähkö taas voi johtaa kulutuksen kasvuun ja sitä kautta päästöjen lisääntymiseen. Hieman provosoiden voisi esittää kysymyksen: Ovatko ydinvoiman kannattajat siis oikeasti pelastamassa maapalloa (luontoa) vai taloutta?

Missään tapauksessa ydinvoima ei kuitenkaan yksin riitä ratkaisuksi ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ydinvoimateollisuuden mukaan ydinvoiman lisärakentamisella olisi mahdollista saada aikaan 5 % niistä päästövähennyksistä, joita ilmastonmuutoksen torjumisessa tarvitaan. Tämä edellyttäisi 350 uuden ydinvoimalan rakentamista maapallolle seuraavien 20 vuoden aikana (eli uusia ydinvoimaloita pitäisi valmistua kolmen viikon välein)!

Ydinvoiman ongelma on siinä, että se tuottaa pelkkää sähköä. Esimerkiksi lämmityksen (lukuun ottamatta sähkölämmitystä) ja liikenteen päästöjä ydinvoimalla ei voida vähentää.

Toimiva ydinvoimala ei tuota lainkaan kasvihuonekaasuja. Ihan päästötön ydinvoimakaan ei kuitenkaan ole, jos katsotaan ydinenergian koko elinkaarta. Uraanin louhiminen, uraanin rikastaminen, kuljetukset, ydinvoimalan rakentaminen ja ydinjätteen käsittely aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä.

Osaratkaisuna ilmastonmuutoksen torjumisessa ydinvoima voi olla hyvä, jos ollaan valmiita hyväksymään ydinvoiman aiheuttamat riskit, uraanikaivosten ongelmat ja vaaralliset pitkäikäiset jätteet.