Tämä on Kouvolan Lyseon lukion ympäristöekologian kurssin blogi.
Koulun viralliset kotisivut löydät tästä linkistä ja opettajan henkilökohtaisen blogin täältä.torstai 15. lokakuuta 2009

Ilmastonmuutos

Tänään blogiteemapäivän kunniaksi kirjoitan (Blog Action Day, http://www.blogactionday.org/) tärkeästa ajankohtaisesta huolenaiheesta. Tänä vuonna aiheena on ilmastonmuutos, joten kirjoitan siitä.
Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan merkittävää pitkän aikavälin muutosta globaalisesti. Ilmastonmuutos on hyvin vakava asia ja myös hyvin suuri uhka eläimille, sekä ihmisille. Osa eläimistä tulee kuolemaan sukupuuttoon jos asialle ei tehdä mitään. Sen myötä myös ihmiskunta tulee kärsimään kasvihuone kaasujen aiheuttamista muutoksista.

Ilmastonmuutos ei jakaudu tasaisesti kaikkialle ja ns. tasa-arvoisuus ei toteudu siinä mielessä, sillä ilmaston muutoksesta kärsivät eniten kehitysmaat, vaikka ne tuottavat vähiten saasteita. Ilmastonmuutos on seurausta pääasiassa fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja metsien hävittämisestä, jotka lisäävät lämpöä sitovien kaasujen määrää ilmakehässä. Kasvihuonekaasuja ovat mm. CO2 (=hiilidioksidi), CH4(=metaani, yksittäisen metaani molekyylin vaikutus on jopa 20 kertaa suurempi kuin yhden hiilidioksidi molekyylin) ja O3(= otsooni, joka sijaitsee alailmakehässä). Suurin osa CO2 päästöistä tulee mm. autoilusta ja metaania mm. lihatuotannosta, sekä riisipeltojen vettyneestä maaperästä. Emme voi syyttää pelkästään kehitysmaissa olevia ihmisiä siitä, että he viljelevät paljon riisiä josta aiheutuu metaani päästöjä, sillä he tekevät sitä elääkseen ja taatakseen toimeentulonsa, Yhdysvallat nimittäin aiheuttavat eniten kasvihuonekaasuja ja myös Suomi tulee valitettavan hyvin perässä. Ilmastonmuutos aiheuttaa mm. kuivuutta, merenpinnan nousemista, jäätiköiden sulamista, myös ikiroudan ja tietysti lämpötilan nousua (eniten pohjoisella pallonpuoliskolla). Kehitysmaat tulevat kärsimään eniten, sillä ne ovat riippuvaisia viljelystä ja viljelysmaiden suolaantuminen, kuivuus , hirmumyrskyt, merenpinnan nousu, äärimmäiset sää ilmiöt ja nälänhätä koettelevat niitä. On myös arviotu, että miljoonat ihmiset tulevat kärsimään puhtaan juomaveden puuttesta, joka taas johtuu jäätiköiden sulamisesta. Ravinnon maailmanlaajuisen hinnan odotetaan nousevan ilmastonmuutoksen vuoksi 40%, mikä tarkoittaa sitä että monia ihmisä odottaa hyvin todennäköisesti nälkäkuolema. Tälloin syntyy hyvin helposti noidankehä puhtaan juomaveden- ja ravinnonpuutteesta. Luin, että Kööpenhaminassa järejestetään jolukuun alussa kokous, jossa laaditaan uusi ilmastosopimus.( Greenpeace ja WWF työskentelevät hyvin hyvin aktiivisesti ilmastonmuutosta vastaan ja varsinkin sen hillitsemisen puolesta)

Pelkästään isot tekijät eivät vaikuta vaan myös yksittäisen ihmisen teot vaikuttavat kasvihuonekaasujen määrään. Jokainen ihminen voi ihan arkipäiväisilä teoilla vaikuttaa siihen millainen maailman ilmasto tulee olemaan tulevaisuudessa. Standby-sivuston (http://energy.failedrobot.com/standby.html) avulla näkee montako puuta pitäisi istuttaa, omien hiilidioksidipäästöjen kompenssoimiseksi. Tässä muutamia arkipäiväisiä keinoja joita ihan tavallinen lukiolainenkin voisi harkita:
- pyörällä vai skootterilla?
- standby tilojen käytön vähentäminen
- valojen sammutus huoneesta poistuessa jo kymmeneksi minuutiksi
- riisin sijaan perunaa (silloin tällöin)
- lihan sijaan kasvisruokia (myös silloin tällöin)
-jätteiden lajittelu (kannattaa aina, eikä vie paljon aikaa)
-kierrätys

Jos jokainen ihminen tekisi edes jotain ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, niin se vaikuttaisi paljon tulevaan, joten kaikkien tulisi miustaa että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa asiaan ihan pienilläkin teoilla. Ilmastonmuutosta ei voida enään pysäyttää, mutta sitä voidaan hidastaa, joten näyttäkäämme, että ilmasto ei lämpene liikaa ainakaan meidän sukupolvemme aikana. Tehkäämme siis kaikki jotain, että tulevaisuus ei olisi yhtä synkkä kuin sen ennustetaan olevan.

Ei kommentteja: