Tämä on Kouvolan Lyseon lukion ympäristöekologian kurssin blogi.
Koulun viralliset kotisivut löydät tästä linkistä ja opettajan henkilökohtaisen blogin täältä.torstai 29. marraskuuta 2012

Vuosi 2012 historian lämpimimpiä


Maailman ilmatieteen järjestö ilmoitti keskiviikkona vuoden 2012 mahtuvan mukaan kymmenen lämpimimmän mitatun vuoden joukkoon. WMO:n johtaja Michael Jarraud kommentoi, että ilmastonmuutos etenee silmiemme alla. Qatarin Dohassa valtiot neuvottelevat, miten edetään kaikkia sitovaan ilmastosopimukseen vuonna 2015. 

Tammikuun ja lokakuun välinen aika oli yhdeksänneksi lämpimin vuoden 1850 jälkeen, jolloin ilmastotietoja alettiin kerätä. Myös mantereiden ja merian pintalämpötila oli vuonna 2012 0.45 astetta korkeampi kuin vuosina 1961-1990. 

Ilmastokokouksessa  WMO nosti esille useita erilaisia ja äärimmäisiä sääilmiöitä vuodelta 2012. Maaliskuun aikana mitattiin paikallisia lämpäennätyksiä jopa 15 000 kertaa eri puolilla Yhdysvaltoja. Poikkeuksellista hellettä oli myös Venäjällä ja Etelä-Euroopassa. 

Myös kuivuus kiusasi Yhdysvaltoja ja  joitakin alueita Kiinassa esimerkiksi Yunnanin maakuntaa vuoden 2012 aikana. Toisaalta Etelä-Kiinassa oli keväällä kovimmat sateet yli kolmeenkymmeneen vuoteen.
Tulvat vaivasit läntistä Afrikkaa, Sahelin aluetta ja Länsi-Venäjän Krasnodaria. Tulvat tappoivat kyseisissä paikoissa yhteensä useita satoja ihmisiä.

Sen sijaan myrs­kyt piis­ka­si­vat Ka­ri­bian­me­ren val­tioi­ta ja Yh­dys­val­tain itä­ran­nik­koa, hur­ri­kaa­ne­ja oli jo kol­matta vuotta pe­räk­käin ta­val­lis­ta enem­män. New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo arvioi hirmumyrsky Sandyn aiheuttaneen pelkästään New Yorkissa ja New Jerseyssa jopa 47 miljardin euron edestä vahinkoa. 

Äärimmäisten sääilmiöiden lisäksi WMO muistutti, että Pohjoisen jäämeren jää kutistui ennätyksellisen pieneksi syyskuussa. Jää­tä oli puo­let vä­hem­män kuin keskimäärin vuo­si­na 1979–2000. Tiedelehti Environmental Research Letters julkaisi artikkelin, jossa kerrottiin merenpinnan nousevan 60 prosenttia nopeammin kuin tähän asti on arvioitu.

Sak­sa­lai­sen Pots­da­min il­mas­to­ins­ti­tuu­tin tut­ki­joi­den mu­kaan maa­pal­lo läm­pe­nee luo­tet­ta­van ar­vion mu­kaan 0,16 as­tet­ta vuo­si­kym­me­nes­sä.

Ei kommentteja: