Tämä on Kouvolan Lyseon lukion ympäristöekologian kurssin blogi.
Koulun viralliset kotisivut löydät tästä linkistä ja opettajan henkilökohtaisen blogin täältä.tiistai 20. marraskuuta 2012

Otetaanko ilmastonmuutos huomioon päätöksenteossa?Ilmastonmuutoksen torjunta käsitetään ja siitä puhutaan usein omana, muusta yhteiskunnallisesta toiminnasta erillisenä asiana. Sama on todettu Suomen ympäristökeskuksen tänään (20.11.2012) julkaistussa tutkimuksessa Ilmastonmuutoksen ja muun yhteiskuntapolitiikan koherenssi. Julkaisu on sähköisessä muodossa luettavissa (ja tulostettavissa) ympäristöhallinnon www-sivuilla osoitteessa http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=423930&lan=fi&clan=fi.

Valtioneuvoston vuonna 2009 julkaiseman ilmasto- ja energiapoliittisessa selonteon (löytyy osoitteesta http://vnk.fi/julkaisukansio/2009/j28-ilmasto-selonteko-j29-klimat-framtidsredogoerelse-j30-climate_/pdf/fi.pdf) mukaan vähäpäästöinen yhteiskunta on keino, jolla ilmastonmuutosta hallitaan. Tässä selonteossa valtio sitoutuu toimimaan aktiivisesti sen puolesta, että ilmaston lämpeneminen saadaan globaalisti rajoitettua kahteen asteeseen. Vähäpäästöisen yhteiskunnan rakentaminen vaatii selonteon mukaan ripeitä ja vahvoja toimia kaikilla aloilla. Nyt julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin, miten on onnistuttu yhdistämään ilmastonmuutoksen hallinta metsäbioenergiaan ja elintarvikeketjuihin kohdistuvissa päätöksissä.

Kuten arvata saattaa, kilpailevat intressit eivät ole tulleet huomioon otetuksi. SYKE onkin otsikoinut tutkimusta koskevan tiedotteensa toteamalla, että ilmastopoliitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan välisten ristiriitojen tunnistamisessa on puutteita. Keino, jolla ilmastonmuutosaspekti on mahdollista saada paremmin mukaan päätöksentekoon, on tutkimuksen mukaan eri tavoitteiden välisten ristiriitojen avoimempi käsittely ja tavoitteiden selkeä priorisointi. Kannatan!

Heini Pyysaari

Ei kommentteja: